Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Současnost

 
Obec Černovice byla založena na okraji svahu Krušných hor v nadmořské výšce 332 až 410 metrů. Černovice leží na komunikaci třídy I. / 13, probíhající po historické trase rovnoběžně s hřebenem hor a spojující Liberec s Chebem. Od Chomutova jsou vzdáleny 1km západním směrem.
 
Katastr obce je značně protáhlý. .Jižně zasahuje do hnědouhelné pánve a na severu zahrnuje výrazný Krušnohorský vrchol Hradiště, o nadmožské výšce 594 metrů. Půdorys obce tvoří tvar velkého T. Ve směru východ západ sleduje urbanistická situace trasu i nové komunikace I. / 13 a jižním směrem je obec protažena podle komunikace, vedené na Březno, přes zaniklé obce Brany a Brančíky. Směr této komunikace sleduje drobná vodoteč, která se před rozvojem důlní činnosti vlévala do potoka Hutná v Branech. Jižním okrajem obce kdysi procházela cesta spojující Spořice a zaniklé obce Krbice a Kralupy.
 
Důlní činnost zasáhla jižní část katastru obce výstavbou nově navršeného ochranného valu, sledujícího hranici limitů důlní činnosti hnědouhelných povrchových dolů. Severně od obce vychází cesty k zaniklým pískovcovým a křemencovým lomům a dále do svahů Krušných hor. Katastrem obce prochází železniční trať Chomutov - Karlovy Vary bez zastávky a železniční trať Chomutov - Vejprty se železničn zastávkou Černovice na bývalém katastru Spořic - dnes Chomutov II. Zástavbou v obci prochází Podkrušnohorský přivaděč z Ohře.
 
Obecní úřad Černovice

Menší děti mají v obci k dispozci mateřskou školku. Pro využití volného času je zde k dispozici sportovní hriště a další sportoviště. V obci najdeme i malou knihovnu s veřejným internetem. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Obcí prochází železnice a je zde i železniční zastávka.

 

Celková katastrání plocha obce je 559 ha, z toho orná půda zabírá pětinu, jedna třetina výměry obce je zalesněná.

 

Statistické údaje
ZUJ: 563021
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 392,97 ha
Počet obyvatel: 592
Průměrný věk: 42
Kanalizace (ČOV) ano
Plynofikace ano
Vodovod ano
Policie ne
Zdravotnické zařízení ne
Pošta ne
Škola ne

 

Geo informace: 

Nadmořská výška: 384m

Souřadnice WGS 84: N 50°26.847′, E 013°21.519′ 

 

Obec Černovice leží na východních partiích hnědouhelné sloje sevročeského revíru. Severně nad obcí se nalézal pískovec, který postupně přechází v křemenec, nejlépe patrný na vrcholu Hradiště. Průměrné roční srážky v oblasti Černovic jsou 500 až 600 mm, průměrná teplota se pohybuje kolem 7.5°C.