Obec Černovice
obec Černovice okr. Chomutov

Usnesení 29. zasedání ZO 30.05.2022

Usnesení ZO č. 356/2022 ze dne 30.05.2022

Zahájení

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program 29. zasedání ZO.

 

 

Usnesení ZO č. 357/2022 ze dne 30.05.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022 tak, jak bylo předloženo.

 

 

Usnesení ZO č. 358/2022 ze dne 30.05.2022

Termínovaný vklad

Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď vkladu na spořícím účtu u ČSOB ke dni 30.05.2022 ve výši 30.000.000,- Kč a vklad těchto finančních prostředků na termínovaný vklad na 12 měsíců u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. prostřednictvím běžného účtu.

 

 

Usnesení ZO č. 359/2022 ze dne 30.05.2022

Vojtův stůl – prodej

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej Vojtova stolu zn. Jordan E2E od firmy RESI Třeboň spol. s r. o. formou internetové nabídky za cenu min. 15.000,- Kč vč. DPH.

 

 

Usnesení ZO č. 360/2022 ze dne 30.05.2022

Stanovení počtu členů nového Zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů nového Zastupitelstva obce, voleného ve volbách do Zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. 09. 2022 v počtu devět.

              

 

Pozemky směna, pronájem, koupě

 

Usnesení ZO č. 361/2022 ze dne 30.05.2022

Směna pozemků p.č.  2738/35 a p.č.  2738/34 v k.ú. Černovice u Chomutova s p. xxx

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu částí pozemku v k.ú. Černovice u Chomutova vzniklých oddělením z pozemku p.č. 2738/1 (celková výměra 18.347 m2, druh pozemku: ostatní plocha) dle GP č. 877-9/2022, nově s parcelními čísly:

  • p.č.  2738/35 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha
  • p.č.  2738/34 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha

za pozemky v k.ú. Černovice u Chomutova ve vlastnictví p. xxx, bytem Černovice xx:

  • p.č.  2202/4 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha
  • p.č.  2232/2 o výměře 264 m2, druh pozemku: ostatní plocha

a pověřuje starostku obce k podepsání směnné smlouvy.

 

Usnesení ZO č. 362/2022 ze dne 30.05.2022

Revokace Usnesení č. 349/2022 ze dne 20.04.2022 – prodej části pozemku p.č. 2507/2  v k.ú. Černovice u Chomutova

Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení č. 349/2022 ze dne 20.04.2022 a

neschvaluje prodej části (15 m2)  pozemku p.č. 2507/2 v k.ú. Černovice u Chomutova manželům xxx.

 

Usnesení ZO č. 363/2022 ze dne 30.05.2022

Nabídka k nákupu pozemku p.č. 2364 v k.ú. Černovice u Chomutova

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku v k.ú. Černovice u Chomutova:

  • p.č. 2364  o výměře 4.852 m2, druh pozemku: trvalý travní porost

od p. xxxx, bytem Černovice xx, za cenu 1.500.000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením kupní smlouvy.  

 

Usnesení ZO č. 364/2022 ze dne 30.05.2022

Žádost o prodej části  pozemku p.č. 2140/1 v k.ú. Černovice u Chomutova

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o prodej části pozemku v k.ú. Černovice u Chomutova:

  • nové p.č. 2140/4 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha

vzniklého oddělením z pozemku p.č. 2140/1 o celkové výměře 234 m2, druh pozemku: ostatní plocha, dle GP č. 893-23/2022.

 

 

Žádosti o dar

 

Usnesení ZO č. 365/2022 ze dne 30.05.2022

Včelař p. xxx

Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 3.000,- Kč a darovací smlouvu s tím spojenou včelaři xxxx, nar. xxxx, bytem xxxx  a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

 

Usnesení ZO č. 366/2022 ze dne 30.05.2022

Veřejná finanční podpora SK – trávník

Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost o poskytnutí veřejných finančních prostředků z rozpočtu obce Černovice pro rok 2022, podanou fotbalovým klubem SK Černovice, z. s., IČO 148 66 145, na projekt „Kvalifikovaná údržba trávníku“, ve výši 90.000,- Kč.

 

 

Usnesení ZO č. 367/2022 ze dne 30.05.2022

Výběr zhotovitele VZMR „Stavební úpravy a změna užívání č.p. 124 a 55

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele VZMR „Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 124 a 55, 430 01 Černovice“ firmu ZKZ Chomutov s.r.o., IČO: 445 67 987, se sídlem: Dolní 3354, Chomutov, za cenu 4.392.223,20 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

 

 

Usnesení ZO č. 368/2022 ze dne 30.05.2022

Žádost o dotaci z programu podpory přípravy projektových záměrů v ÚK

Zastupitelstvo obce Černovice schvaluje podání žádosti do Dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022“. Název projektu „Revitalizace území Černovice - sportovní areál – zpracování projektové dokumentace“.

 

 

Usnesení ZO č. 369/2022 ze dne 30.05.2022

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky - demolice přístavby MŠ

Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu a zadávací podmínky ke zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Demolice přístavby mateřské školy v Černovicích“.

 

 

Usnesení ZO č. 370/2022 ze dne 30.05.2022

MŠ – žádost o čerpání z rezervního fondu

Zastupitelstvo obce schvaluje Mateřské škole Černovice 97 okres Chomutov, příspěvková organizace, IČO: 72742046, se sídlem Černovice č.p. 97, čerpání z rezervního fondu ve výši 50.320,- Kč na pořízení nových herních prvků na zahradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                  p. Mgr. Dagmar Vlčková, DiS.                                 

            

 

Ověřovatelé:                 Bc. F. Švandrlík

                                                             

                                      J. Eleš                                                                                

 

 

Starostka obce:           Ing. Zdeňka Peroutková                                                

 

 

 

Razítko obce:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   10.06.2022      

Sejmuto dne:                              

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 26. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Projekt

 Projekt "Oprava místní komunikace p.p.č 2738/1 k.ú. Černovice" byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Program: 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+

Číslo projektu: 117D8210A7828

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/uvod

Žadatel: obec Černovice

Celkové náklady (včetně nezpůsobilých):

9 481 771,05 Kč

Dotace:                                 3 996 656,00 Kč

Spoluúčast obce:                                           5 485 115,00 Kč

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1 2 3

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 46
TÝDEN: 347
CELKEM: 430026

Partneři, Dotace, Dary, Publicita